OGLAS za interna/internicu

Investicijska fondacija Impakt (Fondacija) je osnovana sa misijom izgradnje jakog poduzetničkog eko-sistema i pružanje podrške poduzetnicima u pokretanju i širenju njihovih poslovnih poduhvata. Do sada je direktno učestvovala u kreiranju više od 500 biznisa širom BiH kroz koji je kreirano preko 800 radnih mjesta u Bosni i Hercegovini.  

Shodno ukazanoj potrebi raspisuje se:

OGLAS

za interna/internicu

(Sarajevo, Tuzla)

Pozicija interna/internice podrazumijeva administrativnu podršku programskim aktivnostima Fondacije.

Uslovi koje kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati:

  • minimalno završena SSS društvenog smjera;
  • da nema ostvaren radni staž nakon sticanja zvanja;
  • aktivno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu, kao i službenih jezika BiH;
  • korištenje savremenih tehnoloških alata.

Uslovi rada:

  • Plaćeni pripravnički staž (stručno osposobljavanje) bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju do godinu dana;
  • Mogućnost ličnog usavršavanja i napredovanja;
  • Podršku za kreativnost i inicijativu;
  • Fleksibilno radno vrijeme (do 5 sati dnevno).

Kandidati i kandidatkinje prijave mogu podnijeti  do 22.3.2024. godine do 14:00 dostavljanjem sljedećih dokumenata:

  • CV;
  • Motivaciono pismo (u bilo kojem formatu: tekst, video, audio itd.);

Prijave slati isključivo putem e-maila na adresu info@impakt.ba uz naslov e-maila „PRIJAVA NA OGLAS ZA INTERNA/INTERNICU

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati, a kandidati/kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će kontaktirane.