Potpisan Ugovor o partnerstvu između Grada Zavidovići i Investicijske fondacije IMPAKT

Nakon uspješno realiziranog IMPAKT inkubatora poslovnih ideja 2021 i 2022, danas je Investicijska fondacija Impakt potpisala Ugovor o partnerstvu za realizaciji programa i u 2023-oj godini.

Cilj programa podrške poduzetništva koji se u lokalnim zajednicama realizuje kroz IMPAKT inkubator poslovnih ideja je uspostava partnerstva lokalnih aktera u izgradnji poduzetničkog ekosistema i okruženja koje stimuliše potencijalne poduzetnike na pokretanje poslovnih poduhvata, ali i pruža podršku postojećim poduzetnicima u očuvanju njihovih poslovnih poduhvata.

Izvršni direktor Investicijske fondacije IMPAKT Senajid Đozo je naveo: “Investicijska fondacija Impakt će kroz finansijsku, stručnu, mentorsku i promotivnu podršku podržati poduzetnike i poduzetnike koji budu ušli u inkubator”.

Gradonačelnik doc. dr. Hašim Mujanović istakao je da je cilj Gradske uprave Grada Zavidovići dobar i kvalitetan poslovni ambijent te da je Investicijska fondacija Impakt doprinijela u tom, a što se može prepoznati kroz realizovane projekte.