Naš Impakt

Naš Impakt je jačanje preduzetničkog eko-sistema u BiH.

img

Inkubacija novih biznisa

Sistem podrške jačanju preduzetničkih kapaciteta i poslovnom planiranju na mikro nivou

Pročitaj više
img

Inovativni finansijski mehanizmi

Investicije, mikro grantovi, zajednička ulaganja, podrška socijalnom preduzetništvu

Pročitaj više
img

Podrška rastu preduzeća

Mentorska i stručna podrška razvoju postojećih biznisa i njihovom izlasku na nova tržišta

Pročitaj više

O Fondaciji

Investicijska fondacija Impakt je osnovana sa ciljem unapređenja preduzetničkog eko-sistema u Bosni i Hercegovini. Fondacija nastavlja aktivnosti podrške preduzetništvu pokrenute od strane Projekta zapošljavanja mladih (YEP). U svom radu, Fondacija se vodi principima održivosti, partnerstva i transparentnosti.

Misija Investicijske fondacije Impakt je izgradnja jakog preduzetničkog eko-sistema i pružanje održive stručne i finansijske podrške preduzetnicima u pokretanju i širenju njihovih poslovnih poduhvata.

Vizija Investicijske fondacije Impakt je preduzetničko društvo koje cijeni i podržava privatnu inicijativu u razvoju kreativnih poslovnih ideja, kreiranju radnih mjesta i rješavanju društvenih problema.

Modeli podrške koje Fondacija razvija i pruža korisnicima, pažljivo su usklađeni sa potrebama korisnika, kombinirajući tehničku, stručnu i finansijsku podršku u različitim modalitetima. U sferi finansija, ključni aspekt djelovanja Fondacije je investiciona podrška inovativnim i perspektivnim poslovnim poduhvatima. Na ovaj način, promoviše se održivost u uslovima tržišnog poslovanja, ne zanemarujući društveni aspekt poslovanja i važnost saradnje privatnog, javnog i nevladinog sektora u razvoju društva.

Portfolio Fondacije uključuje više od 100 poslovnih poduhvata iz čitave Bosne i Hercegovine čije je pokretanje podržano kroz YEP inkubator poslovnih ideja u 2018. godini. Ova aktivnost, provedena u saradnji sa 32 lokalne zajednice i javnim službama za zapošljavanje primjer je partnerskog pristupa u razvoju preduzetničkog eko sistema koji za rezultat ima pokretanje konkretnih poslovnih poduhvata. U razvoju modela saradnje, Fondacija promovira koncept lokalnih partnerstava za preduzetništvo i zapošljavanje putem kojih se napori i resursi lokalnih zajednica, javnih službi za zapošljavanje i drugih aktera usklađuju sa strateškim prioritetima (na lokalnom i višim nivoima) i realizuju koordinirano uz brojne sinergijske efekte. Fondacija u lokalne savjete unosi inovacije u načinu djelovanja, jača kapacitete za uspostavu kvalitetnog sistema podrške i alate za koordinaciju i mjerenje učinaka.

Naši partneri

Priče naših korisnika/partnera

img

Funky Guerrilla

Gradiška

img

Šaha torte

Živinice

img

Bastan

Mostar

img

Žabac povrće

Gradiška

img

Sunkissed

Mostar

img

Paleta Ćulhan

Stari Grad Sarajevo

img

AK Atleta

Novi Grad Sarajevo

img

Agencija Skyworks

Bijeljina

Tim Fondacije

Tim Investicijske fondacije Impakt

img
Osnivač

Ranko Markuš

img
Osnivačica

Amela Gajić

img
Osnivačica

Dina Duraković

img
Izvršni direktor

Dženan Trbić

Novosti

Vijesti/korisne informacije za preduzetnike.

Kontakt

Investicijska fondacija Impakt

La Benevolencija 8
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

+387 33 207 812